Brukerveiledninger

Velkommen til brukerveiledningene!
Her vil du finne artikler som viser deg hvordan du legger inn saker på websidene, samt styrer en del andre funksjoner.

Avspilling av øvingsfiler

not_player.jpgAlle øvingsfiler på våre sider er i skalt MIDI-format. Det betyr at de er raske å laste ned og tar liten plass på webserveren. De aller fleste har allerede et program på PCen som kan spille av slike filer direkte - det vanligste er Windows Media Player. Det finnes også en rekke andre varianter for avspilling. Enkelte programmer kan også vise deg notene mens musikken spilles. Slike programmer koster vanligvis penger, men et gratis alternativ er Notation Player (finnes for nedlasting fra nettstedet til Notation Software).
Et annet gratisprogram er van Bascos Karaoke Player. Fordelen med dette er at du enkelt kan endre hastigheten, og dessuten fjerne helt eller dempe andre stemmer i musikkfilen. Dersom MIDI-filen inneholder tekster, vises disse på en karaokelignende måte.

Ikke på CD-spiller

Du kan ikke brenne en CD av filene og spille dem på et vanlig stereoanlegg. MIDI er en slags datafiler som består av noteverdier, rytme og hva slags "instrument" hver stemme har. Ingen CD-spillere kan håndtere dette. For å lage øvings-CDer som kan brukes på vanlige spillere, må filene først gjøres om til MP3 eller lydfiler. Det er mulig å gjøre dette selv ved å benytte en gratis tjeneste på nettstedet solmire.com. Du laster først ned MIDI-filen til til PC. På Solmires webside gir du beskjed om hvor filen befinner seg, og den blir da lastet opp og konvertert til MP3. Tjenesten er gratis.
For å ta med seg øvingsfiler "på tur" kan du i mange tilfeller også bruke mobiltelefonen. En god del moderne mobiltelefoner spiller MIDI-filer, så har du muligheten til å overføre filene til telefonen, er det sannsynlig at du også kan spille dem av der.

wmp_speed.jpgFor fort? for langsomt?
 En mulighet ikke så mange er klar over er muligheten for å øke eller senke tempoet på avspillingen av midifiler på PCen. Synes du det går for kjapt (eller langsomt) med filen du spiller av, er det enkelt å styre tempoet. Har du den aller nyeste Windows-versjonen på norsk, endrer du hastighet ved å velge: Avspilling | Forbedringer | innstilling for avspillingshastighet i Windows Media Player. Den forrige versjonen har funksjonen plassert i Vis-menyen.

Legge ut kantorinytt

Følgende filer må forberedes:
1. Generer en PDF (i Word eller Acrobat) med navnet knxxyy (utgavenummer/årstall)
2. Last opp filen til mappen /knytt/årstall ved å bruke Media manager (content-menyen) i kontrollpanelet
3. Et bilde av forsiden (476 x 674 piksler) med navnet kn_xx_yy.png lastes opp til  stories/kn_forsider

 1. Lag en ny artikkel i kategorien ”Knytt”. Gi den navnet ”Nr. xx yyyy” (utgavenummer/årstall)
 2. Klikk på bildeknappen, velg mappen kn_forsider.
 3. Klikk på opplastingsknappen, og last opp forsidebildet
 4. Klikk på bildet, og deretter på knappen ”Create thumbnail”. Bredde: 150 piksler
 5. Bla til arket popup image
 6. Kryss av i boksen "Enable", og klikk på bildet igjen. Det skal da dukke opp en ny boks ”Use associated thumbnail?”. Velg ”Yes”.
 7. Bla tilbake til ”Article image”, og velg ”Default” som Alignment.
 8. Klikk på Insert
 9. Bildet skal nå dukke opp i artikkelen, og ha en rød ramme rundt som angir at det er en link (til det store bildet)
 10. Trykk på enter for å lage en ny linje
 11. Klikk på knappen for fillenke (papirark med kjetting)
 12. Bla til mappen knytt, deretter årstall og så filen du har lastet opp.
 13. Kryss av for ”Include Icon” og ”Size”
 14. I feltet Title skriver du: Åpne PDF
 15. Klikk på Insert
 16. Lagre

Lage lenker

lenkeikon.pngDet er hovedsaklig fire typer lenker:
 • Ekstern URL - en adresse som bringer leseren til et annet nettsted
 • Intern artikkelkobling - åpne en artikkel på vårt nettsted
 • Laste ned dokument eller fil - en PDF for eksempel
 • En epostlenke - åpner en ny melding med ferdigutfylt adresse.

For de to første bruker vi den vanlige lenkeknappen i verktøylinjen (ligner på en liten kjetting). Merk at knappen ikke blir aktiv før du har merket et stykke tekst eller bilde. Leseren må jo ha noe å klikke på!

Når du har markert tekst, og klikket på lenkeknappen, dukker dialogboksen for lenking opp. Øverst i denne kjenner vi igjen feltet URL, som betyr nettadresse. Har du allerede en adresse klar, kan du taste inn den her. Men husk at adressen må skrives HELT korrekt, inkludert http-feltet, kolon og to skråstreker. For enkelhets skyld pleier jeg å lime inn en adresse fra nettleseren - da vet jeg også at adressen virker.

lenkeboks.pngVed linking til eksterne nettsteder, er det en fordel å velge "open in new window" under target. Vi vil vel ikke at leseren skal forlate oss?

Skal du linke opp mot en annen artikkel på våre sider, finnes det verktøy for det lenger ned i boksen (Joomla Content links). Det vanligste er å velge "Article" - systemet blar da opp for deg i strukturen, og lar deg velge section, category og til slutt artikkel. Statisk artikkel finnes også i listen.

Når du er ferdig med å velge, klikker du på "Insert", teksten blir understreket og farget, og du er ferdig. Ble det noe galt med lenken, kan du åpne lenkeboksen på nytt og endre, men det må gjøres med litt forsiktighet. Det er nemlig mulig å lage lenker som er delvis koblet inni hverandre. Skal du endre lenken, må markøren stå inne i lenketeksten, men du behøver ikke markere noe. Du kan også redigere lenketeksten, men må da sørge for at markøren er innenfor lenken før du begynner å skrive eller slette.

Enkelte ganger trasler det seg såpass til at det er lettere å slette hele lenken, skrive inn ny tekst og lenke opp på nytt. Det finnes også en "lenkesletter" (en brutt kjetting - i raden over til høyre).

Legg merke til at listen over innholdslenker inneholder noen elementer som er mindre aktuelle:
 • Weblink - denne forutsetter at vi har lagt inn noen linker i en spesiell seksjon.
 • Contact - denne åpner kontaktinfo for en av kontaktene på nettstedet - altså ikke noen epostlink direkte.
 • Menu - brukbar i enkelte tilfeller
 • Section/Category - gir en opplisting av alle artikler i en seksjon eller kategori - brukbar i enkelte tilfeller.
Epostlink lages i samme boksen, du skriver ganske enkelt inn epostadresse, et eventuelt emne, og klikker på "Create", og deretter på "Insert".

fillenkeboks.pngFil-lenker
Å lenke opp filer som skal lastes ned skal egentlig gjøres med et helt annet system (Docman - se egen beskrivelse). Men enkelte ganger trenger man en fil-lenke i teksten også, og til det finnes det en egen lenkeknapp (kjetting med ark bak). Dette er en helt annen dialogboks som viser innholdet i bildemappene. Her blar man seg fram til ønsket fil, og boksen gir også mulighet til å sette inn filstørrelse, et ikon for hva slags fil det er, samt dato.

Denne boksen tar faktisk vekk den teksten du har markert. Du trenger altså ikke skrive noe tekst før du klikker på knappen. I stedet fyller boksen automatisk inn en lenketekst (det samme som filnavnet) i feltet "Title". Ønsker du noe annet enn filnavnet, må du endre teksten her før du klikker på Insert.

Lydlenker
I tillegg til de fire nevnte, har systemet vårt også muligheten for å lage en medialenke - en lydfil eller videosnutt spilles da av i et eget vindu. Dette ordnes ved å sette inn koder direkte i teksten. Leseren ser ikke kodene - de erstattes av koblinger til lydfilene ute på nettsidene. Slik ser en kode ut:

{mgmediabot2}path=soundtracks/minlydfil.mp3|popup=Tekst på lenken|width=300|height=300{/mgmediabot2}

Overføring av nedlastingsfiler

Modulen DOCman styrer nedlasting av alle typer filer fra nettstedet, for eksempel lydfiler til stemmeøving, dokumenter (vedtekter, protokoller), høyoppløselige bilder og annet materiale. DOCman legger alle nedlastbare filer i samme mappe på serveren (det kan gi litt dårlig oversikt om det finnes mange filer, men til gjengjeld har selve modulen verktøy for å holde rede på filene og sørge for at de kan sorteres).
Opplasting av filer kan skje med et hvilket som helst ftp-verktøy, men det forutsetter at man har tilgang til ftp-login. Filene plasseres da i mappen dmdocuments, som ligger på rotnivå. Dette er å foretrekke når det mange filer som skal overføres. For overføring av filer uten ftp, har DOCman et eget opplastingssystem.
{mospagebreak title=Opplasting av filer med ftp (avansert)}Opplasting av filer med ftp (avansert)
Koble til webserveren med et ftp-program, og overfør filene til mappen dmdocuments. Filene må navnes og godkjennes før de blir tilgjengelige, og dette gjøres med spesialmodulen ”Autopopulate for DOCman” i Componentsmenyen. Velg ”Start assigning files”, og du vil få opp en liste over alle uregistrerte filer. I denne listen kan du nå merke flere filer samtidig ved å holde nede CTRL-tasten. Klikk så på kategorien de skal legges i og velg ”Assign files”. Filene blir navnet automatisk (med filnavnet), ønsker du et mer beskrivende navn, må du åpne hver enkelt fil, og navne den manuelt. Dette gjøres ved å klikke på knappen ”Edit in Docman” oppe til høyre. Du havner da i oversikten over Oppføringer, og kan redigere den videre der (se eget punkt for redigering av oppføringer) I kontrollpanelets hovedvindu ligger det et ikon merket med ”Overføring av filer til nedlasting”. Klikk på dette, og du havner i DOCmans hovedvindu der tilgjengelig filer vises. Merk at det dukker opp en ny ikonrad oppe til høyre. Den tilhører DOCman-systemet – klikker du på ”home” her havner du ikke tilbake til start, men i DOCmans eget styringspanel.
{mospagebreak title=Opplasting av filer uten ftp (enkel)}Opplasting av filer uten ftp (enkel)
docman_up.png Opplasting av filer kan skje både fra kontrollpanelet og i menyen ”adminsider” (last opp filer). Velger du den siste, får du opp en oversikt over kategoriene, samt knappen ”legg til fil”.
Vil du bruke kontrollpanelet, finner du en knapp for overføring av filer i åpningsvinduet.
Ved opplasting får du først spørsmål om du vil overføre fra egen maskin, en annen webserver eller referere til en fil som ligger på en annen adresse. Det mest aktuelle valget er allerede uthevet (det første), og når du klikker på Neste, får du opp en ”Browse”-knapp for å velge filen fra din datamaskin. Pakkemodusen kan være nyttig (tillater overføring av filkartoteker i zip-format), men merk at den ikke kan inneholde undermapper, samt at den overskriver filer med eksisterende navn.
{mospagebreak title=Redigering av oppføringer}Redigering av oppføringer
Filer som er lastet opp blir ikke automatisk tilgjengelig for brukerne. Du må først lage en ”Oppføring” i Docman – det vil si en slags artikkel som kobler filen til en tittel og eventuell beskrivelse. Oversikten over oppføringer finner du ved å klikke på Docman i kontrollpanelets hovedvindu.
Klikk på navnet på oppføringen for å redigere den. I redigeringvinduet kan du gi oppføringen et beskrivende navn, plassere den i ønsket kategori, samt om ønskelig legge til en beskrivelse av filen.
Oppføringen blir synlig for brukerne når den har et navn og er kategoriplassert. Oppføringer som ikke er ”publisert” blir også tilgjengelige, men merkes med en rød bakgrunn. Du bør derfor publisere oppføringene, enten ved å krysse av for dette når du redigerer den eller etterpå ved å klikke på det røde publiseringskrysset.
docman_edititem.png

Godkjenne medlemmer

 • Når en ny bruker melder seg på, vil det gå ut en epost til alle administratorene med emnet Kongsberg Kantori - HANDLING FORVENTET! I meldingsteksten vises navnet på vedkommende, samt epost og brukernavn.
 • For å godkjenne medlemmet, må man inn i kontrollpanelet, velge "Medlemsoversikt", og bla seg fram til det nye medlemmet. Deretter klikker man på det røde krysset under "Enabled" og klokkesymbolet under "Approved". Brukeren får da en melding om at vedkommende er godkjent. Denne meldingen genereres automatisk.
 • Nye brukere havner ikke automatisk i medlemsgalleriet - der ligger det bare brukere med bilde. Man må selv velge sitt eget bilde fra en liste: Når man er innlogget, velges "Rediger din profil" i menyen til venstre. Øverst finnes det en redigeringsknapp, og der kan man velge å endre sitt profilbilde.