Endre eller legge inn kalenderhendelser

Denne modulen heter EventCalendar, og er plassert i Components-menyen. Det ligger også et snarveis-ikon på kontrollpanelets hovedside. Klikker du på dette, havner du direkte i kalenderens hovedvindu (ill. 1)
eventcal_mainwin.png
I verktøylinjen øverst kan du velge ny for å legge inn en ny hendelse. Når du klikker på denne, åpnes redingeringsvinduet for kalenderen (ill. 2)
eventcal_editwin.png

Når du er ferdig, klikker du på Save i verktøymenyen, og hendelsen er lagret. Om du vil endre på noe, kan du klikke på tittelen for hendelsen du har lagret, og redigere. Dersom du glemte å publisere den, holder det at du klikke på det røde krysset. Dette endrer seg da til et kalenderikon. Denne måten å redigere, publisere og avpublisere saker på er den samme som for alle typer artikler i systemet.