Hvordan menyene presenterer innhold

Når en bruker klikker på et menyvalg, sørger systemet for å vise ”noe” i hovedbildet. Hva dette er, avhenger av hvordan menyvalget er laget. Enkelte menyvalg åpner en statisk side, andre presenterer innholdet i en kategori eller seksjon, mens noen menyer kobler på en spesialfuksjon.

menumanager.png Klikker du på kontrollpanelets ”menu”-valg, vises øverst ”menu manager” deretter de menyene som er laget på systemet. Det er som regel en hovedmeny – gjerne kalt mainmenu, samt en eller flere undermenyer.

Hovedvalget (menu Manager) åpner et bilde der man ser hvilke menyer som er aktive og hvor mange valg som er laget i hver meny. Her er det liten vits i å klikke på navnet på menyen – dette åpner bare for mulighet til å endre navnet på menyen og det er ikke en gang sikkert at dette navnet vises noe sted på sidene.

menuitems.png Ønsker du å studere innholdet i en meny, klikker du på det lille ”menysymbolet” som ligger i kolonnen menu items. Det åpnes da en liste over hvilke menyvalg som er laget, om de er aktive (published), hvilken rekkefølge de har, om de er beskyttet av pålogging (access), samt hva de åpner (type). Pilene gjør det mulig å endre rekkefølge, du kan klikke på publish-symbolet for å skru de av eller på, og på statiske sider kan du klikke på type-oppføringen for å redigere den statiske siden direkte.

editmenuitem.gif For menyer som viser innholdet i en kategori (f. eks ”blog category”) kan man endre hvordan visningen av kategorien gjøres. Klikk på menynavnet for å åpne. Under ”parameters” kan man velge hvor mange saker i kategorien som skal vises i sin helhet (#leading), hvor mange som bare skal vise innledningstekst (#Intro) og hvor mange som bare skal være listet opp med tittel (#Links). Fletet ”Columns” bestemmer hvor mange spalter intro- og list-sakene skal legges opp med.

Rekkefølgen sakene vises i, kan stilles inn ved å endre innstillingene i Category order og Primary order. ET vanlig valg er å stille inn den første til Ordering, og deretter velge hvilken sortering man ønsker under Primary order (f. eks den siste artikkelen ført i listen eller ”ordering som rett og slett viser sakene slik de er stablet i kategorioversikten).

De fleste andre valgene her er relativt selvforklarende. Nederst i dette panelet kan man overstyre endel valg som er gjort under globale innstillinger.

På den venstre siden kan du endre navn på menyen, hvilken kategori den plukker saker fra og om den skal være hoved- (top) eller undervalg i en meny (klikk på menypunktet du vil den skal ligge under).

Når du er ferdig med innstillingene, klikker du på Save (eventuelt Apply om du vil teste hvordan innstillingene virker mens du stiller inn) eller Close for å stenge menyredigeringen.

Merk også at på en del systemer kan et menyvalg opptre på flere steder. For eksempel kan hovedmenyen ha undervalg som er direkte tilgjengelig fra denne, mens et tilsvarende menyvalg ligger i en annen meny også. Du må i så fall gjøre endringene begge steder, ettersom systemet ser begge disse valgene som separate menyelementer.