Kongsberg Kantori etter Høstkonserten søndag 25. november 1979

Nå er vi ferdig med høstkonserten
og nå kan alle få slappe a'.
Ja, tenk - omsider så fikk vi lært 'n
og vi har grunn til å være gla'.
    Heisan og dudeliattentei 
    for koret og deg og meg.

Hver torsdag kveld når vi skulle øve,
vi "terpet" kor og vi sang og sang.
Ja, vi ble sannelig satt på prøve,
men det ble fremskritt og det ble klang.
    Heisan og dudeliattentei
    for sangen og deg og meg.

Det var oktavsprang og vokaliser
som ikke alltid låt like pent,
men det er moro når Reidar gliser
og sier "Neste gang blir det RENT".
    Heisan og dudeliattentei
    for Reidar og deg og meg.

Med sporty innsats fra HELE koret
ble det en week-end med "seminar",
for med en oppgave av de STORE
må alle bruke den tid vi har.
    Heisan og dudeliattetei
    for koret og deg og meg.

Først sang sopraner og så sang alter,
så sang tenorer og så sang bass,
med tørre ganer og ord som halter,
men noter kom etterhvert på plass.
    Heisan og dudeliattentei
    for noter og deg og meg.

Det er vemodig når alt er over,
det kjennes godt, men det er jo klart
vi alle håper at Reidar lover
oss nye oppgaver ganske snart.
    Heisan og dudeliattentei
    for Reidar og deg og meg. 

    "TILLEGGSvers"

Og det er Anton og det er Ola
som øver stemmer og orgelspill
og ALLE skinner som selve sola
når vi har "helklaff" og får det til.
    Heisan og dudeliattentei
    For Anton og deg og meg

    for Ola og deg og meg

    for ALLE, for DEG og MEG


Rigmor Falla