Nyheter

Kantoriets takk til Reidar Hauge

Da Reidar Hauge kom til Kongsberg som kantor i 1973 ønsket han raskt å starte et kor. "Kongsberg Kantori ble stiftet 27. september 1973 i KUFs lokaler her i Kongsberg. Korets stifter og dirigent - Reidar Hauge - maktet ved intens PR-virksomhet å samle 32 sangere. Medlemstallet økte raskt, og stabiliserte seg på omkring 80 medlemmer. "Dette står ord for ord i Kantoriets aller første protokoll, skrevet i 1973. Debutkonserten ble holdt i Kongsberg kirke 14. november 1973 med programmet "Let my people go" og "Herre Gud, du er og bliver". Fremførelsen var såpass vellykket at man våget å fortsette.

ReidartalerDet gikk ikke lang tid før Reidar ønsket at koret skulle smake på de klassiske verkene. Allerede våren 1974 framførte koret 1. sats av Vivaldis "Gloria" sammen med Sandsvær Salongorkester under en festgudstjeneste i Hans Majestet Kong Olav Vs nærvær.

Snart var store oratorier og messer med profesjonelle solister og orkester på programmet, og han hadde en egen evne til å finne de unge, gode, lovende solistene til våre konserter.

Siden 1998 har Reidar vært den store pådriver og inspirator i For Alle-prosjektet i Kongsberg kirke, der flere hundre sangere møtes for å synge i desember hvert år. Og med utgangspunkt i Kantoriet vokste Glogerfestspillenes kor fram.

Reidar har gjennom hele sitt virke i Kongsberg stått på for det lokale musikklivet i byen. Han har sørget for å sette Kongsberg og Buskerud på det musikalske kartet, og i dag trekker store nasjonale og internasjonale stjerner til byen for å holde konserter. 

Det er likevel Kongsberg Kantori som har vært hjørnesteinen i Reidars aktivitet, og han var selve drivkraften bak koret i nesten 35 år.

I 2007 takket han for seg som dirigent for Kantoriet for å konsentrere seg om andre musikkaktiviteter i Kongsberg. Men Reidar klarte ikke å la dirigentpinnen hvile. Han savnet samspillet med et kor, og så sent som våren 2011 dirigerte han Glogerfestspillenes kor under flere konserter i Kongsberg og Skien. 

Reidar var ukuelig optimist på Kantoriets vegne. Ingen oppgave var for stor eller umulig, og vi fikk stadig nye utfordrende korverk å jobbe med. Høydepunktet var Bachs H-mollmesse i 1995. Ingen trodde at Kantoriet ville klare å fremføre et så stort og krevende verk. Hans musikk-kollegaer sa: ”nå har du tatt deg vann over hodet”. Men hans utrettelige entusiasme og engasjement inspirerte oss som vanlig til å yte maksimalt, og H-moll ble en stor musikalsk suksess med over 1000 tilhørere i kirken. 

I følge Reidar var den siste konserten alltid den beste, og det var en glad og stolt dirigent som etter hver konsert takket hver enkelt sanger med håndtrykk og klemmer, og holdt en energisk og lang takketale om hvor ”fantastisk framifrå og strålande" denne siste konserten hadde vært. "Koret har aldri vært bedre". Han fikk hver sanger til å føle seg viktig i koret, og utfordret oss også både enkeltvis og i små grupper.

Reidar var en ordrik mann i alle sammenhenger – på øvelser, i møte med andre musikere og på styremøtene. Men Kantoriets feiring av hans 60-årsdag foregikk uten at han hadde regien. Og for en gangs skyld opplevde vi at Reidar mistet både munn og mæle. 

Mange er minnene våre om Reidar, som den gang han under Brahms Ein Deutsches Requiem sats 6, der teksten lyder: "Tod, wo ist dein Stachel?" (død hvor er din brodd), kjørte dirigentpinnen dypt inn i hånden. Reidar trakk pinnen ut igjen og fortsatte å dirigere, og blodet farget etter hvert skjortemansjetten rød. Koret kjøpte ny dirigentpinne til ham, m/kork på tuppen.. 

Reidar har dirigert mens han hadde kraftig nyrestensanfall, og han dirigerte Glogerfestspillenes kor på øvelser og konserter mens han var under cellegiftbehandling.

Ingen ting kunne stoppe Reidar fra å gjøre det han elsket. Han var full av humor og godt humør, og det er ikke til å tro at vi ikke skal få høre den herlige, rungende latteren hans mer.

Takk Reidar, for alt du har betydd for hver og en av oss som har sunget i Kantoriet. Du har satt dype spor etter deg, og vil bli husket av oss alle som en stor inspirator med ukuelig optimisme og glødende entusiasme for alt du trodde på. Vi er mange som har fått et rikere liv takket være deg. Når Kantoriet nå skal fremføre Bachs H-mollmesse på ny i begynnelsen av november vil du være til stede i tankene og hjertene til hver og en av oss i koret.