Nyheter

Vårkonsert 13. mai 2012

plakat 13.5Under tittelen «Folketoner i romantisk kontekst» presenterte vi for første gang et program med vekt på folkemusikk. I tillegg til folketonene var det verker av komponister som Edvard Grieg, Knut Nystedt, Bjarne Sløgedal og Max Baumann. Det er et nært slektskap mellom folketonene og nasjonalromantikken, noe som gjør det naturlig å presentere dette i sammenheng.
Andre stikkord for søndagens konsert i kirken var utstrakt bruk av solister og improvisasjon.

Solisten Eva Tovsrud Knutsen har i en årrekke vært sentral i Kongsbergs musikkliv. For de
fleste er hun best kjent fra Kongsberg Viseklubb og de mange viseforestillingene og lokalrevyene. Folkemusikken står imidlertid også hennes hjerte nær. I flere år har hun jobbet bevisst med folketoner og kvedarkunst. Hun er dessuten aktiv i Kongsberg Spel og Dansarlag, og ledet som første kvinne Landskappleiken på Kongsberg i 1998.
På 90-tallet var hun med å starte folkemusikkgruppen Sjave, som sto bak flere lokale konserter og blant annet deltok på en stor folkemusikkfestival i Bulgaria i 2006.

Her er Laagendalspostens omtale av konserten: Omtale etter vårkonserten Lp 140512