Kongsberg Kantoris historie

Kongsberg Kantori ble stiftet i 1973, og feiret i 2003 sitt 30 års jubileum.

Koret har ca 100 medlemmer med veldig ulik yrkesbakgrunn. Felles har vi gleden over å synge. Kantor Reidar Hauge, som frem til desember 2007 har vært den drivende kraft, dirigent og kunstnerisk leder, sa engang: "det må være artig å synge i kor!"

Og det opplever vi som sangere! 
Miljøet er inkluderende og trivelig, og både innfødte og innflyttere til Kongsberg har funnet seg vel til rette. 
Oppgavene er utfordrende og spennende. Mange av oss kom til Kantoriet med svært liten erfaring, men øvelse gjør mester! Fra tid til annen er det seminarer, som bidrar til bedre stemmebruk og notelesning. Det er fint å oppleve at det kreves noe av oss, og at verkene vi synger er av høy kvalitet, både i form og innhold. Det gir en fin følelse å medvirke i et virkelig stort korverk!

Koret har vært på en rekke utenlandsturer, bl annet til Skottland, Frankrike, Danmark og Baltikum.

Her vil du finne mer om korets historie gjennom tidene

Reidar Hauge

reidar.jpgReidar Hauge var initiativtaker, dirigent og selve drivkraften bak Kongsberg Kantori i nesten 35 år. I 2007 takket han for seg for å konsentrere seg mer om andre musikkaktiviteter i Kongsberg Menighet.