Kongsberg Kantori har i alle år vært en viktig aktør på Glogerfestspillgudstjenesten i Kongsberg kirke

Lysekronene tennes når vi inviterer til festspillgudstjeneste i Kongsberg kirke. Kongsberg Kantori fyller 50 år, og tradisjonen tro vil de skape en storslått festspillgudstjeneste sammen med solist Isa Katharina Gericke, danser Leah Janse van Vuuren, kirkens prester og kantorer. Gjestepredikant er Kjetil Haga, kirkeverge i Oslo. Han har bl.a. tidligere vært Domprost og fungerende biskop i Tunsberg, og generalsekretær i Blå Kors.

Ord og toner vil reflektere rundt festspilltemaet “Forrykt”. Temaet speiles musikalsk med en kombinasjon av barokk- (Antonio Vivaldi) og samtidsmusikk, både nyskreven musikk og musikk av den ungarske komponisten György Ligeti som ble født for hundre år siden. Komponistens jubileum feires stort verden over.

Etter gudstjenesten inviterer vi til kirkekaffe og Glogertorte på Rådhuset.

Gratis inngang