Brahms; Ein Deutsches Requiem

Brahms Plakat

Kongsberg kirke
Lørdag 9. mars 2024 kl. 18

Åssiden kirke
Søndag 10. mars 2024 kl. 18

Konsertene er et samarbeid mellom Kongsberg Kantori og Drammen Symfoniorkester.

Med oss som solister har vi sopranen Tone Elisabeth Braaten og bassen Christopher Pedersen

Billettpris: kr. 300 / ungdom-studenter kr. 100 / barn < 15 år gratis.

Billetter til Kongsberg kirke

Billetter til Åssiden kirke

Billetter kan også kjøpes hos medlemmene og ved inngangen

Brahms’ Requiem
«Som en mor trøster barnet sitt, slik vil jeg trøste dere.» Disse ordene fra Jesajas bok er et av bibelversene Johannes Brahms valgte ut til Ein deutsches Requiem. Han skrev dødsmessen etter morens død og ville at musikken skulle gi etterlatte trøst.

Johannes Brahms (1833−1897) var 31 år gammel da han mistet moren i februar 1865. Han stod henne svært nær, og Brahms børstet støvet av en idé han hadde hatt liggende noen år om å skrive en dødsmesse – et requiem.

I stedet for å bruke den latinske messeteksten valgte Brahms ut tekstene fra Luthers tyske bibel. Det viktigste for Brahms var ikke en hyllest av eller forbønn for de døde, men å trøste og oppmuntre de gjenlevende. Verket begynner med et vers fra Bergprekenen (Matt. 5:4): «Salige er de som sørger, for de skal trøstes.» Ordet «salig» (selig) åpner og avslutter også syvende og siste sats. Ein deutsches Requiem ble urfremført i sin helhet i Bremen i 1868.