Hør oss

Minnekonsert i Kongsberg Kirke,
17. oktober 2021.