Schumann Brahms 

"Å, om han ville kysse meg med kyss av sin munn. Din kjærlighet er bedre enn vin". 
Disse ordene innleder Høysangen fra bibelen. Og disse ordene er også søndag kveldens musikalske tråd når Glogerakademiet inviterer til konsert ved mezzosopranen Anne-Carolyn Schlüter, pianisten Thomas Aydintan, tenorene og bassene fra Kongsberg Kantori.
Kjærlighet og vigelsliturgi har vært kirkens sentrale tema i kirkemøte de siste dager. Søndag skal de speiles musikalsk fra helt ulike perspektiver og ikke minst med det store spekter fra forelskelse til tap og sorg. Adelbert von Chamisso og Johann Wolfgang Goethes danner tekstgrunnlag for to av musikkhistoriens mileperler - Robert Schumanns syklus Frauenliebe und Leben op 42 og Johannes Brahms sin Alt Rhapsodie. Flere kapitler fra Høysangen skal fremføres. Tekstene er skrevet til svært ulike anledninger og danner derfor en ønsket kontrast. Det de har til felles er blant annet omsorgen, tillitten, skuffelsene, svik og ansvaret i de nære menneskelige relasjoner - følelser som utgjør det kunstneriske bakteppe for romantikken. Men som vi ser allerede settes ord på i den gammeltestamentlige høysangen.