Kongsberg Kantori ble stiftet i 1973, og feiret i 2003 sitt 30 års jubileum.

Koret har ca 100 medlemmer med veldig ulik yrkesbakgrunn. Felles har vi gleden over å synge. Kantor Reidar Hauge, som frem til desember 2007 har vært den drivende kraft, dirigent og kunstnerisk leder, sa engang: "det må være artig å synge i kor!"

Og det opplever vi som sangere! 
Miljøet er inkluderende og trivelig, og både innfødte og innflyttere til Kongsberg har funnet seg vel til rette. 
Oppgavene er utfordrende og spennende. Mange av oss kom til Kantoriet med svært liten erfaring, men øvelse gjør mester! Fra tid til annen er det seminarer, som bidrar til bedre stemmebruk og notelesning. Det er fint å oppleve at det kreves noe av oss, og at verkene vi synger er av høy kvalitet, både i form og innhold. Det gir en fin følelse å medvirke i et virkelig stort korverk!

Koret har vært på en rekke utenlandsturer, bl annet til Skottland, Frankrike, Danmark og Baltikum.

Her vil du finne mer om korets historie gjennom tidene


1973:
"Kongsberg Kantori ble stiftet 27. september 1973 i KUF's lokaler her i Kongsberg. Korets stifter og dirigent - Reidar Hauge - maktet ved intens PR-virksomhet å samle 32 sangere. Medlemstallet økte raskt, og stabiliserte seg på omkring 80 medlemmer. "

Dette står ord for ord i Kantoriets aller første protokoll på den første siden, skrevet i 1973. Kantoriets aller første styre besto av:
  Sigvald Salvesen, formann
  Inger Marie Heimdal, kasserer
  Ådne Eldevik, sekretær
  Kåre Moen, styremedlem
  Reidar Hauge, PR-sjef (og dirigent)
  Reidun Stensrud, varamedlem
  Liv Nordhus, varamedlem

Debut-konserten ble holdt i Kongsberg kirke 14. november 1973. Programmet her var "Let my people go" og "Herre Gud, du er og bliver". Fremførelsen var såpass vellykket at man våget å fortsette.

1974:
Allerede våren 1974 kom en stor oppgave. Kongsberg feiret byjubileum, og ved en festgudstjeneste i Hans Majestet Kong Olav V's nærvær den 5. mai fremførte koret sammen med Sandsvær Salongorkester 1. sats av Vivaldis "Gloria".

1975:
Dette året var Purcells "Te Deum" hovedverket, fremført ved flere anledninger i Kongsberg og omegn.
Som en kuriositet nevnes at man 17. mai dette året fremførte "Kongsberg-sangen", presentert i nytt arrangement for firstemmig kor av Reidar Hauge.
Årets høstkonsert ble avviklet både i Kongsberg og Rjukan kirker.

Program julekonsert 21. desember 1975
Julen sunget inn - omtale Laagendalsposten desember 1975

1976:
Laagendalsposten skrev 21/1-1976: "Den 12. februar har man mulighet til å overvære en konsert i Kongsberg kino som representerer noe ganske nytt i Kongsbergs konserttradisjon."
Laagendalsposten 21. januar 1976

Kongsberg Kantori holdt konserten sammen med blåsere, samt nystartete Raumyr Skoleorkester, og konsertens høydepunkt var "Hallelujah"-koret fra Händel's Messias. Og kritikken var strålende: "Det ble en musikalsk seier for såvel kantoriet som dirigent Reidar Hauge. Sammen med blåsergruppen ga de oss en musikalsk opplevelse av de sjeldne."
Laagendalsposten 13. februar 1976
Lardal menighetsblad

Mye av programmet fra konserten i Kongsberg kino, inkl Hallelujah-koret, ble gjentatt på en konsert i Svarstad kirke 4. april, samt under vårkonserten i Kongsberg kirke 25. april. 

Forhåndsomtaler:
Laagendalsposten 9. april 1976
Laagendalsposten 20. april 1976
Laagendalsposten april 1976
Menighetsbladet

Annonse Laagendalsposten

Omtaler etter konsertene:
Laagendalsposten 7. april 1976
Laagendalsposten 26. april 1976

7. november arrangerte Kantoriet intimkonsert i et fullsatt Gomsrud kapell, med solistene Anne-Liese Kallhovde og Sigurd Eltvik, samt organisten Cato Franck. De samme solistene var også medvirkende under høstkonserten 21. november, i tillegg til Kongsberg Ungdomskorps.

Forhåndsomtaler: Laagendalsposten 1. november 1976
Annonse Laagendalsposten

Omtaler etter konsertene:
Laagendalsposten 8. november 1976
Laagendalsposten 22. november 1976

1977:
Torsdag 2. februar ble endel av musikklivet i Kongsberg presentert i NRK Radio's serie "Musikk landet rundt", og Kongsberg Kantori deltok med bl.a. Kongsberg-sangen.
Laagendalsposten 24. januar 1977

6. mars holdt Kantoriet konsert i Efteløt kirke sammen med Sandsværkoret.
Menighetsbladet januar 1977

I april var Kongsberg Kantori vertskor for koret Laus Deo fra Kongsberg's vennskapsby Gouda. Dette koret holdt 2 konserter i Norge, en i Kongsberg kirke, og en i Uvdal kirke.
Menighetsbladet januar 1977
Laagendalsposten 5. april 1977

Vårkonserten ble holdt 24. april i samarbeid med Kongsberg Kirkes Guttekor. Kritkken var også denne gangen god:
Kantoriet beveger seg mot nye høyder. Klangen blir fyldigere og bedre og presisjonen er snart der den skal være. I går var Schütz og Hovland ytterpunktene. Da har de fått med seg det meste. Det kan umulig være mange kirkekor som har den tilslutning og den bredde som Kantoriet kan vise til. Besteforeldre og tenåriger i skjønn forening gjør at miljøet blir mangfoldig, og når vi vet at det er et særdeles trivelig kor å være med i, har det nådd langt på vei dit et kor bør være. Bra miljø, sangglede, god kvalitet, dyktig styre og inspirerende dirigent. Hva mer kan vel et kor ønske seg?"

Søndag 29. august deltok Kantoriet under en spesiallaget sanggudstjeneste i Flesberg kirke forbindelse med kirkestevne i Flesberg for flik i Sandsvær, Kongsberg og Numedal.

23. oktober arrangerte Tunsberg Kirkesangforbund sin årlige kirkesangfestival i Kongsberg. Mange av Tunsberg Bispedømmes beste kor var til stede under en konsert i Kongsberg kirke, inkludert Kongsberg Kantori.

13. november holdt Kantoriet konsert i Haug kirke i Hokksund. Programmet besto bl.a. av en Bach-kantate der koret benyttet seg av solister fra egne rekker.
Laagendalsposten november 1977
Annonsen Laagendalsposten

30 medlemmer fra Kongsberg Kantori fikk den krevende oppgaven å være med under fremførelsen av de 3 første kantatene av Bach's Juleoratorium sammen med et Larvikkor under ledelse av Ruth Lagesen. Konserten ble tatt opp av NRK, og overført på fjernsyn 3 dager i julen 1977. Musialsk var oppførelsen svært vellykket - kor og solister gjorde jobben sin utmerket, orkesteret overbeviste med sin profesjonelle musikalitet, og dirigenten Ruth Lagesen sørget med sin ro og grundighet for en musikkopplevelse av de sjeldne. Men fjernsynsteknisk var det hele en stor skuffelse; med mørke bilder fra kirken, få og dårlige bilder av koret og minimalt fokus på dirigenten.

Annonse Laagendalsposten

I tillegg deltok Kantoriet ved den årlige julekonserten i Kongsberg kirke 18. desember. Avisen skrev etterpå: "Kongsberg Kantori er i den forholdsvis korte tiden koret har vært i drift blitt et verdifullt aktivum til byens musikkliv. Korets ledende ildsjel, Reidar Hauge, har fått frem en tett og homogen klang og et virkningsfullt legato, som allikevel enda savner den dynamiske spenstigheten en føler ligger i i korets ressurser."

1978:
"Hele Kongsberg synger" var tema for vårkonserten 23. april. Hele kirkerommet ble tatt i bruk - sangere og musikere ble spredt rundt omkring på gallerier og nede på kirkegulvet, og også tilhørerne fikk medvirke.
Laagendalsposten 18. april 1978
Kontakt april 1978
Annonse Laagendalsposten

"Årets vårkonsert i Kirken ble så absolutt en frisk og glad opplevelse" skrev Laagendalsposten etterpå.
Laagendalsposten 24. april 1978

Kongsberg Kantori feiret 5 år og spanderte på seg en utenlandstur i den anledning. Og reisemålet var selvskrevet - nemlig Gouda. Turen var lagt til månedsskiftet april/mai, og Holland i tulipanblomstring var fantastisk. Kantoriets damer vakte oppsikt i sine bunader - ikke minst under mottagelsen i Rådhuset. Det ble holdt konserter flere steder, bl.a. i St. Janskirk og Der Oude Kerk te Voorburg.

"Hele Kongsberg synger" var også tema for høstens store sangaften i kirken der Kantoriet sto sentralt i opplegget.
Annonse Laagendalsposten

Den store høstkonserten ble Gloria av Vivaldi der man for første gang engasjerte profesjonelle solister, sopranen Anne Bolstad og alten Tone Kruse, samt fullt barokkorkester. 700-800 mennesker hadde tatt seg fram gjennom snøføyka til Kongsberg kirke der de fikk oppleve "et jublende, gledesfyllt Gloria og uforliknelig høytidsstemning i høstmørket". 
Laagendalsposten november 1978

1979:   
Ett år var gått siden den vellykkede turen til Gouda, og man fant det like godt å gjøre en slik utenlandstur i året til en tradisjon. Denne våren reiste koret til en annen av Kongsbergs vennskapsbyer, nemlig Køge i Danmark. Kantoriet etablerte kontakt med Køge musikk- og teaterforening, og det ble holdt flere konserter, bl.a. i Sct. Nicolai kirke. På denne turen utvidet man den musikalske spennvidden i konsertene ved å "ta med" to solister fra Kongsberg - Liv Randi Aas, fiolin og Stein Arne Jenssen, fløyte.

Om Køge-turen var et slags høydepunkt for kormedlemmene i 1979, så var årets musikalske høydepunkt høstkonserten med Kongsbergs egen fløytist, Stein Arne Jenssen iTelemanns fløytekonsert i G-dur, etterfulgt av første del av Händels Messias. Solister var Rolf Knapper, tenor og Harald Bjarkøy, bass. Over 1000 tilhørere fant veien til kirken. Kritikken var strålende: "
Kantoriet har ambisjonsnivået i orden. Koret har aldri hatt en bedre klang enn den vi fikk oppleve i går. Det ble sunget livfullt, og samtidig med den nødvendige kraft. Vanskelige koloraturer ble gjennomført som om det skulle være en dagligdags ting, spesielt vil vi her nevne soprangruppen som nådde de store høyder. Men også altstemmene og herrestemmene var en ren opplevelse. En musikkopplevelse som kommer til å leve i sinnet i lang tid fremover."

1980:
Dette var året fra Kantoriets damer fikk kapper, og herrene ditto sløyfer. Diskusjonen om en eventuell "uniform" for kormedlemmene var aktuell helt fra de første årene, men først i 1980 ble det en realitet.

Vårkonserten dette året inkluderte en urfremførelse av Reidar Hauges koralkantate nr. 1. Verket ble skrevet for anledningen med særlig vekt på hvilke sang- og musikk-krefter som fantes i det kirkemusikalske miljøet i Kongsberg. I tillegg valgte man å fremføre en av Bach's kantater, nr. 124, med egne solister.

Denne konserten ble også fremført i sin helhet i Tønsberg Domkirke senere på våren, og det ble tid til en tur til Sørlandet med hovedkonsert i Lillesand kirke.

September 1980 utkom første nummer av Kantori-nytt, et kontaktorgan mellom korets ledelse og medlemmene.

Så var tiden inne for Bach's Magnificat, som sammen med Vivaldis Beatus Vir var korets bidrag til høstkonserten. Solister var Turid Nordal Haavik, sopran, Tone Kruse, alt, Kjell Magnus Sandve, tenor og Sverre Moe, bass. Rundt 1000 tilhørere også denne gangen. Og kritikken var igjen strålende: "Reidar Hauge har greid å skape en korklang som er fyldigere og med større spennvidde enn tidligere. For første gang opplevde vi at mannsstemmene fylte sin oppgave i klangbildet fullt ut. På kvinnesiden er det som alltid et høyt nivå over sangerne. Det var til tider en klang i koret som rett og slett var praktfull."

1981:
Dette ble et merkeår på mange måter, det året da Kantoriet brøt tradisjonene. Kantoriet er som kjent knyttet til Kongsberg, kirke, og repertoaret har fra første stund hatt sin tyngde innen kirkemusikken. Men i 1981 ville koret gjøre noe annet, og det ble øvd inn et profant repertoar, og koret holdt 2 konserter på Lågdalsmuseet. Det ble sunget både barokkmusikk, folkeviser, madrigaler og negro spirituals. Enkeltståede visegrupper, bl.a. en barbershop-gruppe, hadde sine egne avdelinger.

Dette konsertprogrammet la så grunnlaget for årets andre store begivenhet: Innspilling av Kongsberg Kantoris første LP-plate.

Senere på våren - i juni - dukket 35 av Kantoriets medlemmer opp i jazz-sammenheng. I samarbeid med Kongsberg Storband under Helge Hurums ledelse fremførte de "Hear Thou Our Prayer" av Helge Hurum ved en kirkekonsert under Kongsberg Jazzfestival.

Etter sommerferien var det igjen duket for høstkonsert. Nok en gang tok man frem Händels Messias og fremførte andre satser fra dette store verket. Solistene denne gangen var Toril Carlsen, sppran og Tone Kruse, alt.

1982:
Korstart omtale i Laagendalsposten 1982
Annonse korstart

Kantoriet deltok på Kongsberg Symfoniorkester's konsert 5. februar der Reidar Hauges Suite nr. 1 ble fremført.

Forhåndsomtale:


Vårkonserten i april innholdt i første rekke Schütz "Alle Augen warten auf dich, Herre".
Laagendalsposten

Og dette programmet ble tatt med til Skottland 29. mai. Det var opprettet kontakt med Dumfries Choral Society. Et tettpakket program var lagt opp for koret, med flere konserter i Dumfries og omegn, og med organisert sightseeing og barbecue. Dumfries var inne i sin årlige avvikling av en kulturfestival, og Kongsberg Kantori var de eneste utenlandske gjestene. Det store musikalske høydepunktet ble da man stoppet en dag i Edinburgh for å holde konsert i den praktfulle St. Giles Cathedral. Akustikken var ubeskrivelig!

Høstkonserten ble viet Antonio Vivaldi. Man tok frem igjen "Beatus Vir" og fremførte denne sammen med hans "Magnificat". Solister var Hildegunn Saunes Botnen, sopran og Tone Kruse, alt. Samtlige i orkesteret var nå lokale musikere uten profesjonell innblanding.
Laagendalsposten
Drammens Tidende
Fremtiden

1983:
Kongsberg Kantori er 10 år, og det ble holdt en jubileumskonsert i Kongsberg kirke med Bach "Johannespasjonen".

Bilder fra øvelse i kirken 10. februar 1983:
Bilde 1  Bilde 2  Bilde 3  Bilde 4  Bilde 5

Jubileumsomtale i Laagendalsposten 11. mars 1983:
Oj, oj - for et artig kor
Ti-åringen er blitt voksen
Karen Mobråthen
Liv Åmo
Kåre Moen

Forhåndsomtaler før jubileumskonserten:  
Fremtiden 12. februar 1983
Vårt Land
Laagendalsposten 17. februar 1983
Laagendalsposten 16. mars 1983
Fiolinist Berit Værnes - Lp 16. mars 1983
Organist Aleta Fenceroy - Lp 16. mars 1983
Kontakt mars 1983
Laagendalsposten 18. mars 1983

Annonse Laagendalsposten

Omtaler etter konserten:
Drammens Tidende 21. mars 1983
Fremtiden 21. mars 1983
Laagendalsposten 22. mars 1983

I april fikk Kantoriet besøk av Vå-Ra koret fra Vestfold: 
Bilde Laagendalsposten
Omtale Laagendalsposten
Annonse Laagendalsposten

Årets kortur gikk igjen til Holland 11.-15. mai.

Kantoriet hadde også en konsert i Trefoldighetskirken, Oslo 29. mai

Høstkonserten 20. november: Händel "Judas Maccabeus"Her vil det kommer mer stoff etterhvert.


1984:

1985:

1986:

1987:

1988:

1989: