reidar.jpgReidar Hauge var initiativtaker, dirigent og selve drivkraften bak Kongsberg Kantori i nesten 35 år. I 2007 takket han for seg for å konsentrere seg mer om andre musikkaktiviteter i Kongsberg Menighet. Reidar Hauge kom som ung organist til Kongsberg i 1973. Da hadde han lagt bak seg studier ved Bergen Musikkonservatorium og ved Minnesota University i USA.

I 1973 startet han Kongsberg Kantori. På Reidar Hauges initiativ har Kongsberg kirke vært stedet for mange store konserter og kirkespill/teater. Siden 1998 har han vært den store pådriver og inspirator i For Alle-prosjektene i Kongsberg kirke.

Det er likevel Kongsberg Kantori som har vært hjørnesteinen i Reidars aktivitet. Under hans ledelse har koret utviklet seg til å mestre en rekke større korverk og oratorier. Han har også komponert og arrangert musikk for kor og orkester. "Sølvkantaten" (1994) med tekst av Johanna Schwartz er nok hans største komposisjon (foreløpig).

Reidar Hauge var også initiativtakeren til restaureringen av Glogerorgelet fra 1765. Dette sto ferdigrestaurert i januar 2001. I kjølvannet av orgelets innvielse kom Hauge med idéen om en egen Glogerfestival, dette er det som i dag er Glogerfestspillene i Kongsberg.

Hauge ga i september 2006 ut CDen ”Gloger”.

For sin innsats for byens musikkliv ble han tildelt Kongsberg kommunes kulturpris for 1987.