Styret i 2018 består av:

Leder: Unni Horne

Nestleder: Trude Ulvestad Rasmussen

Styremedlem: Hanne Toril Tøien

Styremedlem: Kirsti Norheim

Styremedlem: Konstantin Georgiev

Styremedlem: Magnhild Igland Lesteberg

Varamedlem: Kjersti Engeseth

Varamedlem: Hilde Wedde