Monteverdi i samarbeid med Barokkanerne

På vårkonserten i Kongsberg kirke søndag 24. april er vi så heldige å få framføre Monteverdis Mariavesper 1610 sammen med Barokkanerne

Fra januar 2018 har Barokkanerne og Norsk Barokkorkester slått seg sammen for å danne Barokkanerne (Norwegian Baroque Ensemble). Begge ensemblene ble grunnlagt på slutten av 1980-tallet som de aller første selvstendige profesjonelle barokkorkestrene på originalinstrumenter i Skandinavia. Siden har de vært grunnpilarene i oppbyggingen av et norsk tidligmusikkmiljø med konsertserier i Oslo, turneer i inn- og utland, utallige festivalopptredener, CD-utgivelser og et kontinuerlig arbeid for kompetansehevingen innenfor tidligmusikk blant unge, studenter, amatører og profesjonelle. Barokkanerne består av noen av de beste norske tidligmusikerne og samarbeider med ulike fremragende utøvere som kunstneriske ledere og solister.